„Komunikacja Autobusowa”  Sp. z o.o.  związku z realizują inwestycji pn. ”Budowa infrastruktury związanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo - promowo - autobusowego w Świnoujściu” informuje, że od 12 kwietnia 2022 r. nastąpi wprowadzenie czasowej organizacji ruchu, co wiąże się z przejęciem przez Wykonawcę terenu przy ul. Dworcowej dla realizacji inwestycji. Tymczasowe przystanki autobusowe usytuowane będą wzdłuż chodnika ul. Dworcowej, naprzeciwko stanowisk wjazdu na Przeprawę Promową Warszów - Świnoujście (rysunek poniżej).

202204 czasowe