Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LXXVI/588/2023
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 30 marca 2023 r.

Opłaty za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Świnoujście wyłącznie na terenie Gminy Miasto Świnoujście

Rodzaj biletuCena biletu w PLN
NormalnyUlgowy
1. Bilet jednoprzejazdowy na okaziciela
- ważny po skasowaniu przez pasażera w chwili wejścia do autobusu do przystanku końcowego
4,00 2,00
2. Bilet jednoprzejazdowy na okaziciela dla osoby posiadającej Kartę Wyspiarza albo Kartę Wyspiarza Seniora
- ważny po skasowaniu przez pasażera w chwili wejścia do autobusu do przystanku końcowego
-- 1,00
3. Bilet 12-przejazdowy na okaziciela
- ważny po skasowaniu przez pasażera w chwili wejścia do autobusu do przystanku końcowego do momentu wykorzystania 12 przejazdu
36,00 18,00
4. Bilet dobowy na okaziciela na wszystkie linie autobusów
- ważny przez 24 godziny od momentu skasowania lub
- ważny przez 24 godziny od dnia i godziny oznaczonej w dokumencie sprzedaży (w wypadku biletów sprzedawanych wraz z innymi usługami przez partnerów Komunikacji Autobusowej sp. z o.o.)
12,00 6,00
5. Bilet weekendowy na okaziciela na wszystkie linie autobusów
- ważny od momentu skasowania nie wcześniej niż od godz. 19:00 w piątek do godz. 8:00 w najbliższy poniedziałek lub
- ważny od dnia i godziny oznaczonej w dokumencie sprzedaży nie wcześniej niż od godz. 19:00 w piątek do godz. 8:00 w najbliższy poniedziałek (w wypadku biletów sprzedawanych wraz z innymi usługami przez partnerów Komunikacji Autobusowej sp. z o.o.)
18,00 9,00
6. Bilet 10-dniowy na okaziciela na wszystkie linie autobusów
- ważny od momentu skasowania do godz. 23:59 dziesiątego dnia od daty początkowej ważności biletu
- ważny od dnia i godziny oznaczonej w dokumencie sprzedaży do godz. 23:59 dziesiątego dnia od daty początkowej ważności biletu (w wypadku biletów sprzedawanych wraz z innymi usługami przez partnerów Komunikacji Autobusowej sp. z o.o.)
30,00 15,00
7. Bilet 30-dniowy na jedną linię autobusów
- ważny od daty oznaczonej na bilecie, wskazanej przez pasażera przy zakupie, do godz. 23:59 trzydziestego dnia od daty początkowej ważności biletu
84,00 42,00
8. Bilet 30-dniowy imienny na wszystkie linie autobusów
- ważny od daty oznaczonej na bilecie, wskazanej przez pasażera przy zakupie, do godz. 23:59 trzydziestego dnia od daty początku obowiązywania biletu
98,00 49,00
7. Bilet 30-dniowy imienny na wszystkie linie autobusów dla osoby posiadającej Kartę Wyspiarza albo Kartę Wyspiarza Seniora
- ważny od daty oznaczonej na bilecie, wskazanej przez pasażera przy zakupie, do godz. 23:59 trzydziestego dnia od daty początku obowiązywania biletu
-- 30,00

Uwaga: powyższa wysokość opłat (pkt 1 – 8) nie dotyczy przewozów na linii nr 10 do Międzyzdrojów, które zostały określone w uchwale nr LXXVI/589/2023 Rady Miasta Świnoujście z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego na trasie Świnoujście – Międzyzdroje – Świnoujście organizowanego przez Gminę Miasto Świnoujście.