FE IS RGB 1

"Komunikacja Autobusowa" Sp. z o.o. w Świnoujściu zrealizowała zadanie inwestycyjne w ramach realizacji umowy o dofinansowanie Inwestycji w Infrastrukturę Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020; Priorytet: VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach; Działanie: 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach pn."Zakup ekologicznych autobusów w ilości 6 sztuk". 26 marca 2018r. zostały dostarczone pierwsze 3 sztuki niskoemisyjnych, niskopodłogowych autobusów miejskich Solaris Urbino 12 IV generacji z napędem spalinowym Diesla z normą emisji spalin EURO 6. Wartość dofinansowania UE w ramach Funduszu Spójności wyniosła 3 570 tys. zł, natomiast dofinansowanie z budżetu Gminy Świnoujście wyniosło 3 700 tys. zł. Głównym celem projektu jest zwiększenie wykorzystania niskoemisyjnego, ekologicznego transportu miejskiego w Świnoujściu,  w tym ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne w Świnoujściu poprzez zakup 6 ekologicznych autobusów. Projekt ma na celu wsparcie transportu publicznego i wynika z przygotowanego przez samorząd Gminy Miasto Świnoujście planu gospodarki niskoemisyjnej, obejmującego swoim zakresem zagadnienia związane ze zrównoważoną mobilnością miejską. W obszarze transportu miejskiego korzyścią z realizacji projektu będzie poprawa bezpieczeństwa i ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne w Świnoujściu. Dzięki realizacji projektu nastąpi rozwój transportu zbiorowego w Świnoujściu, co bezpośrednio przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa, atrakcyjności i komfortu w korzystaniu z usług tego typu.

W dniu 28.06.2018r. nastąpiła dostawa 3 sztuk autobusów hybrydowych Solaris Urbino 12 Hybrid (o napędzie spalinowo - elektrycznym)

Jak sygnalizować potencjalne nieprawidłowości lub nadużycia w POIŚ 2014-2020

Instytucja Zarządzająca POIŚ wdrożyła funkcjonowanie mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Instytucja Zarządzająca opracowała i udostępniła na stronie internetowej http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci narzędzia informatyczne umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego, w szczególności przez:

  1. adres email nadużTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub
  2. elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem strony internetowej http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci na wskazanym formularzu.

Zgłoszenia można również kierować na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.