• 7:55 z przystanku → 1 Maja - Kościół

Przerwa kursowania autobusu linii nr „5” trwać będzie do godz. 17:00.

Pierwszy popołudniowy kurs - o godz. 17:05 z przystanku 1 Maja - Kościół.

Pozostałe godziny pozostają bez zmian.
Szczegółowych informacji udziela całodobowo dyspozytor Spółki pod numerami telefonów: 91 321 45 40 lub 797 403 504.

Przypominamy o konieczności zachowania bezpieczeństwa sanitarnego i zgodnie z przepisami w środkach komunikacji publicznej podróżni mają obowiązek zakrywania ust i nosa.