"Komunikacja Autobusowa" Sp. z o.o. informuje, że od 01 lutego 2021 r. wprowadza zmiany w kursowaniu autobusów:

  1. Na linii 10
    1. zmniejsza ilość kursów w dni powszednie i soboty;
    2. likwiduje kursowanie autobusów w niedziele i święta.
  2. Na liniach 7 i 77:
    1. koryguje rozkłady jazdy .

Szczegółowych informacji udziela całodobowo dyspozytor Spółki pod numerami telefonów: 91 321 45 40 lub 797 403 504.

Zmienione rozkłady jazdy dostępne będą na stronie: www.ka.swinoujscie.pl od 28.01.2021 r. w godzinach popołudniowych.

Przypominamy o konieczności zachowania bezpieczeństwa sanitarnego i zgodnie z przepisami w środkach komunikacji publicznej podróżni mają obowiązek zakrywania ust i nosa.