W nawiązaniu do napływających zapytań e-mailowych i telefonicznych dotyczących terminu wprowadzenia bezpłatnych przejazdów dla uczniów szkół "Komunikacja Autobusowa" Sp. z o.o. informuje, że na podstawie uchwały Rady Miasta Świnoujścia bezpłatne przejazdy autobusami miejskimi w Świnoujściu w odniesieniu do uczniów stacjonarnych szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych wchodzą w życie od 24 marca 2017r. Warunkiem koniecznych do skorzystania z bezpłatnego przejazdu jest okazanie ważnej legitymacji szkolnej. Dodatkowo pasażerowie korzystający z usług przewozowych naszej Spółki nie będą ponosili dodatkowych opłat za przewożony bagaż oraz przewóz zwierząt domowych. Transport czworonogów będzie możliwy pod warunkiem posiadania przez właściciela czworonoga aktualnego świadectwa szczepienia zwierzęcia i zabezpieczenia go kagańcem i smyczą. Obniżce ulegną również ceny biletów miesięcznych: normalnych z 110 zł na 98 zł i ulgowych z 55 zł na 49 zł.