„Komunikacja Autobusowa” Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w dniach 24.10 – 02.11 – 2022 r. na linii nr 5 występować będą zakłócenia w kursowaniu autobusu spowodowane pracami związanymi z przebudową ul. 1 Maja.

Harmonogram prac:

 • 24.10 – warstwa wiążąca jezdnia + rondo - strona lewa
 • 25.10 – warstwa wiążąca jezdnia + rondo - strona prawa
 • 26.10 – warstwa wiążąca ścieżka
 • 27.10 – warstwa ścieralna jezdnia - strona lewa + rondo, warstwa wiążąca ścieżka
 • 28.10 - warstwa ścieralna jezdnia - strona prawa + rondo, warstwa ścieralna ścieżka
 • 02.11 – warstwa ścieralna ścieżka

od 24.10 - 02.11 – 2022 r.:

 1. przystanek Kanałowa/Barkowa w obu kierunkach zostanie zlokalizowany przy przepompowni na ul. Mostowej;
 2. przystanek Kanałowa/Owocowa zostanie zlikwidowany;
 3. przystanek Kanałowa/Osadników Wojskowych w obu kierunkach zostanie zlokalizowany za ul. Osadników Wojskowych (patrząc w kierunku wyspy)
 4. Autobus będzie poruszał się trasą:
  1. ul. Mostowa - ul. Kanałowa lub,
  2. ul. Mostowa - ul. 1 Maja - ul. Osadników Wojskowych - ul. Kanałowa

W okresie wykonywania nawierzchni asfaltowych na rondzie mogą występować opóźnienia w kursowaniu autobusu na całej jego trasie

03.11.2022 r. nastąpi przywrócenie kursowania autobusu linii nr 5 na ul. 1 Maja.