Przypominamy, że od 12 kwietnia 2022 r. od godz. 13:00 nastąpi wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na ulicy Dworcowej i Barlickiego.
Tymczasowe przystanki autobusowe usytuowane będą wzdłuż chodnika ul. Dworcowej, naprzeciwko stanowisk wjazdu na Przeprawę Promową Warszów - Świnoujście (rysunek poniżej).

202204 czasowe