"Komunikacja Autobusowa" Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że od poniedziałku 28 czerwca 2021 r.
autobus linii nr 5 kursował będzie, według kolejnej zmiany tymczasowej organizacji ruchu, związanej z przebudową ulicy 1 Maja.
Załączona mapa przedstawia nową trasę przejazdu autobusu oraz nowe wyznaczone przystanki.

 

20210628organizacja