Informujemy, iż od dnia 18 lutego 2020 r. w związku z przebudową ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Leśmiana do skrzyżowania ulic: Wojska Polskiego/ Matejki/Konstytucji 3 Maja zostaną wyłączone z obsługi podróżnych przystanki autobusowe: Urząd Miasta i Dworzec UBB - (przystanek zastępczy) do czasu zakończenia prac drogowych.