"Komunikacja Autobusowa" Sp. z o.o. zaprasza do siedziby spółki po odbiór rzeczy, które zostały pozostawione w autobusach. Na zdjęciach widoczne są losowo wybrane rzeczy pozostawione.

zagubione